Header image
HERZLICH WILLKOMMEN
in FREINBERG
 
 

Theatergruppe Freinberg
-im Kulturkreis-

                             `s Theater

 

Mia spuin a Theater, dazua brauch mar Leit,
miassn net grad de schenan sei und a net z`gscheit.

Hast a Stückl, a passats, a lustigs war recht,
bei Trüabsal und Schwarzmaln unterhalt mar sih schlecht.

Spuist a Rolln de zu dir passt, dazua ghert a Gspiar,
des war oans vom Wichtigstn, kammat mar viar.

Da Text is zan lerna, sagstn aba oft gnua,
a da Nacht kimmt`s dar unta, findst im Bett nuh koa Ruah.

Zwoa Probm a da Wocha, da wird´s manchmal spät,
oft gibt`s nuh a Jausn, uns is ja nix z`bled.

Woaßt net, wosd’ recht steh sollst und wia kimmst daher,
da hilft dar grad oana, da Herr Regisseur.

Kannst dar was net damerka, er sagt dars oft gnua,
so lang, bis alls passt, erst dann gibt er Ruah.
d`Plakata san fertig, ah d` Bühne is gricht,
schö langsam da kriagt doh des Ganze a Gsicht.


An d’ Aufführung denkst iazt, da hast as dann gspiat,
dass sih drunt, a da Magngegnd, ganz hoamlih ebbs rüaht.


Grad nedda net krank werdn, bloß iazt koa Malheur,
wannsd’ ebbse vasamast, na da hättst dei Gscher.


Und dann is’s so weit, auf den Tag wartst scho lang,
es gfreit dih ganz narrisch und do is’s dar bang.


Du stehst auf da Bühne und drunt sitzn d` Leit,
se lachan und klatschn, du da hast a Freid.


Und schliaßt sih da Vorhang, dei Spui is jetzt aus,
ih moan, dass eah gfalln hat, hörst net den Applaus?


Und hoamli da denkst dar, mei wia wird des schö,
wanns hoaßt: Mia solln wieda Theaterspuin geh!

 

Freinberg März 2009
Hilde Neulinger
 
   
Kulturkreis Freinberg
 
 
image 2
Hilde Neulinger
 
 
Tourismusverband Freinberg
 
Theatergruppe Freinberg